Quay Lại

1MS-Prime 4

Chi tiết:

Sofa Prime 4 - 1MS:

Chất liệu 70% da, inok 201

 

Sofa băng 1 Prime 4 - 1MS -1L:

Giá: 24.680.000 VND

Kích thước: 1105x920x820

 

Sofa băng 2 Prime 4- 1MS -2L:

Giá: 34.180.000 VND

 

 

Sofa băng 3 Prime 4- 1MS -3L:

Giá: 44.430.000 VND

Kích thước: 2305x920x820

Giá: Call

Số lượng:

SHARE Thêm vào giỏ